październik 2017

Monthly Archives

  • Umiejętna organizacja konsultacji etap po etapie – część 1

    Sympozjum czy zjazd to wspaniałe wydarzenie wymagające wprawy doskonałego skoordynowania różnych aspektów zaplanowania działania i organizowania przedsięwzięć. Na starcie jest wizualizowanie przedsięwzięcia. Droga do jej realizacji – długa, skomplikowana i duża obstrukcji i niespodzianych sytuacji. Tych ostatnich nie da się uniknąć – można przecież być na nie gotowym. Świetna organizacja to umiejętność połączenia wielu punktów […]