Czym jest rehabilitacja?

rehabilitation

REHABILITACJA to kompleksowe postępowanie w odniesieniu do osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i zarobkowania oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym.

Zasadniczym celem rehabilitacji jest odtworzenie lub kompensacja funkcji utraconych w wyniku choroby. Efekty terapii w dużej mierze zależą od systematyczności i zaangażowania usprawnianego. Ważne jest więc stworzenie odpowiedniego modelu współpracy między terapeutą a pacjentem. Rehabilitacja jest procesem medyczno – społecznym, który dąży najogólniej mówiąc do poprawy jakości życia. Często leczenie to łączy się z zabiegami fizykoterapeutycznymi. Po ukończeniu leczenia większość chorych wraca do swych normalnych zajęć codziennych i zawodowych.

METODY TERAPEUTYCZNE

  • PNF to proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie
    Metoda PNF powstała w latach 1946-1951 w instytucie Kabat-Kaiser w USA. Postęp medycyny miał duży wpływ na rozwój tej metody dlatego jej dzisiejsza postać różni się od początkowych założeń. Celem terapii jest rozwijanie nowych strategii motorycznych służących do samodzielnego pokonywania codziennych trudności. Pacjent jest prowadzony i nadzorowany przez terapeutę który pomaga najmniej jak to możliwe ale tak dużo jak konieczne odpowiednio do jego możliwości żeby wykonać zadanie.
  • N.A.P. – Nerwowo Mięśniowo Szkieletowa Plastyczność
    Metoda ta łączy koncepcje tradycyjnej terapii manualnej zajmującej się mechaniką stawową oraz neurodynamiką z wiedzą neurofizjologiczną. Może być stosowana w rehabilitacji neurologicznej, ortopedycznej i traumatologicznej oraz w prewencji zaburzeń strukturalnych, spowodowanych przez złe obciążanie w trakcie wykonywania czynności życia codziennego i pracy zawodowej.
  • Taping medyczny to nowoczesna metoda wspomagająca leczenie urazów mięśniowo stawowych. Polega na specjalistycznym naklejaniu elastycznej taśmy która poprawia trofikę tkanek, stabilizuje, odciąża uszkodzone miejsce. Taśmy są wodoodporne nie zawierają żadnych lekarstw.
  • Terapia manualna wg koncepcji B.Mulligana Uważana jest za jedną z najbezpieczniejszych metod poprawiających funkcje ruchowe stawów. Polega na stosowaniu technik które przywracają poprawny ślizg między powierzchniami stawowymi przy czynnym udziale pacjenta. Terapia ma zastosowanie w dysfunkcjach wszystkich stawów obwodowych i kręgosłupa.