Foliopaki kurierskie – z jakich surowców powstają i jak się je tworzy?

Foliopaki kurierskie są innowacyjną oraz szczególnie bezpieczną formą pakowania produktów do przewozu. Jednakże wielu polakom nazwa ta nie budzi żadnych skojarzeń, z tego powodu też istotne jest, by wtrącić z jakich surowców skonstruowane są koperty kurierskie i w jaki sposób wygląda sam proces ich produkcji. Trzeba zaakcentować, iż gruntowne opisanie procesu zajęłoby sporo czasu, gdyż jest to sprawa stosunkowo trudna, dla tego też w tym felietonie poruszone pozostaną tylko najważniejsze elementy, które umożliwią zobrazować całe zjawisko.

Czym cechuje się polietylen?

Polieten jest miękkim, śliskim oraz podatnym na obróbkę cieplną surowcem, który nie ma żadnego koloru. To z polietenu, a ściśle z jego granulatu, wytwarza się foliopaki kurierskie, charakteryzujące się nieprzepuszczalnością wilgoci, co znaczy, iż jest to materiał hydrofobowy. Skądinąd produkt ten jest niewrażliwy na wpływ niskich temperatur oraz roztworów chemicznych, co sprawia, że produkt, który okryty jest polietenem jest praktycznie w 100% ochroniony przed destrukcyjnymi czynnikami.

Płachta polietenowa

Naturalnie z polimeru etenu nie tworzy się foliopaków kurierskich, a z jego granulek. Płachta z polmeru etenu powstaje techniką tzw. rozdmuchiwania bądź również upustu maszynowego, co polega na tym, że poprzez obróbkę termiczną granulat jest rozpuszczany.

W jaki sposób przebiega produkcja foliopaku kurierskiego?

Po pierwsze konieczne są do całego procesu profesjonalne maszyny do zgrzewania, które z folii polietenowej potrafią wyciąć określone elementy o przeróżnych wymiarach. Pierwszym etapem jest ułożenie płachty polietylenowej na machinie, która następnie składa ją we właściwy, wskazany przez nas format oraz zgrzewa rogi. Zgrzewanie jest niezwykle ważne, z racji na to że w następstwie mamy pewność, iż z koperty kurierskiej nic nie wypadnie i nie przepuści ona jakiejkolwiek wody do wnętrza. Podczas procesu zgrzewania niezwykle ważne jest oczywiście to, żeby zachować jakąś stronę niezgrzaną po to, by móc zapakować później do środka artykuły. W niezgrzanym fragmencie foliopaka kurierskiego montuje się pasek z klejem, który osłania się dlatego, by we właściwym momencie można go było zedrzeć i zabezpieczyć przesyłkę znajdującą się wewnątrz.

Pomimo tego, że foliopak wydawać się może rzeczą zwykłą i prostą do wykonania to cały proces jego powstawania wcale na to nie wskazuje. Bez profesjonalnych maszyn oraz odpowiednich półproduktów nie jesteśmy w stanie wykonać koperty kurierskiej.

Autor gościnny: foliopaki