ITD

Inspekcja Transportu Drogowego to mundurowa formacja, która zajmuje się kontrolowaniem kierowców i samochodów towarowych. Do ich kompetencji należy przede wszystkim pilnowanie czy samochody nie posiadają niedopuszczalnej wagi, która zazwyczaj jest przekraczana poprzez przeładowanie ciężarówek i czy na pewno stan mechaniczny samochodów jest dobry. Urząd, jakim jest inspekcja transportu drogowego założony został z dniem 6 września roku 2001.

Inspekcja Transportu Drogowego została wykreowana po to, żeby uskuteczniać kilka bardzo istotnych zadań, do których należy: reperacja bezpieczeństwa na drogach, wywieranie nacisku na kierowców, żeby przestrzegali oni aneksów ustawowych, zapobieganie rozwojowi nieprzepisowej konkurencji, usunięcie zwyrodniałych zajść w transporcie drogowym oraz zapobieganie degradacji obwodnic. Wszystko to czyni, że polepsza się również stan planety. Dodatkowo funkcjonariusze ITD specjalizują się dodatkowo w ściganiu naruszeń, które powszechne są w transporcie drogowym.

Zarządzaniem ITD para się GITD. Rewident ten odpowiada przed ministrem do spraw tranzytu. Do Inspecji Transportu Drogowego zalicza się ponadto sieć foto-radarów i rejestratory prędkości, które to umieszczone są na autostradach i systemy elektronicznego poboru należności.

Do kluczowych przedsięwzięć, którymi zajmuje się ITD należą inspekcje lokalne, które to sieją niepokój pośród kierowców samochodów towarowych. Do ITD nie należy przecież jedynie sprawdzanie pojazdów w trasie, ale także kontrola siedziby, którą posiada przewoźnik. Do ważnych zadań Inspekcji Transportu Drogowego należy dodatkowo sprawowanie kontroli nad masowym przewozem ludzi. To wszystko po to, żeby zagwarantować 100% pewność oraz gwarancję najlepszej jakości poprzez wykluczenie z transportu drogowego aut niesprawnych bądź w takim stopniu uszkodzonych.

Funkcjonariusze Inspektoratu Transportu Drogowego pozostają w ciągłej kooperacji z takimi organami państwowymi jak straż graniczna, służba celna lub drogówka. Ponadto pozostają w kontakcie z innymi inspekcjami, np: weterynaryjna, merkantylna oraz Państwowa Izba Pracy.

Od lat 90 również ITD zajmuje się sprzedawaniem licencji na przewóz międzynarodowy.