Wysokiej jakości odświeżacz powietrza dla Twojego lokum

Produkty zapachowe użytkujemy bardzo często. Niełatwo obecnie spotkać wnętrza budynków mieszkalnych, wnętrz urzędowych, w których powietrze nigdy nie jest poprawiane odświeżaczami w spryskiwaczach, świecami aromatycznymi, czy standardowymi odświeżaczami w aerozolu. Nikt, kto decyduje się stosować odświeżacze stosowanie produktów zapachowych powietrza nie ciekawi się jednak, jaką metodą transportowane są one od wytwórcy do sklepów. Przyjrzyjmy się zatem, w jaki sposób musi przebiegać fachowy przewóz znacznych ilości odświeżaczy do domu i samochodu.

Produkty zapachowe nie są materiałami trującymi. Dla tego nie ma więc żadnych rygorystycznych paragrafów, jakie określałyby, jakimi środkami przewozu bezpiecznie jest je przewozić. Kartony zbiorcze mieszczące produkty zapachowe mogą zatem być przesyłane zarówno transportem morskim, transportem powietrznym, jak i samochodowym. Należy jednak mieć w pamięci, iż odświeżacze powietrza w aerozolu są pod ciśnieniem. Muszą dlatego być ukrywane przed nasłonecznieniem a także wysoką temperaturą. W przypadku, kiedy zbiornik zagrzeje się do ponad pięćdziesięciu stopni Celsjusza, może nastąpić jego gwałtowny zapłon. Odświeżacze powietrza wypada przygotować do przewozu montując je w opakowaniach zbiorczych, których waga nie może przekraczać 30 kg. Dopiero opakowania zbiorcze muszą zostać zamontowane na europaletach, które należy odpowiednio oznakować. Europaleta ma w obowiązku zostać oznaczona nalepką „LQ”.

Produkty zapachowe są kombinacją różnorodnych związków chemicznych. Organizując je do transportu wypada mieć to na uwadze. Ze względu na fakt, iż mają możliwość to być materiały łatwopalne powinno się uczulić osoby je dostarczające, aby na czas ich dostarczania wzbraniały się od palenia papierosów. W razie, gdyby w trakcie przewozu doszło do zapalenia się, to europalety mieszczące produkty zapachowe można przygaszać jedynie metodami proszkowymi. Gaszenie za pomocą wody jest zabronione.

Odświeżacze powietrza nie są niestabilne. Powinno się natomiast pamiętać, że nie mogą być ogrzewane do temperatury wyższej niż czterdzieści stopni. Podczas przewozu trzeba wziąć to pod uwagę, jak także to, że temperatura niższa niż – 10 stopni także nie jest odpowiednia do ich przewozu.